До уваги споживачів: як зробити покупку грамотно

Серйозну покупку краще робити у фірмовому спеціалізованому магазині

Перед цим Ви повинні з’ясувати:

- ціну і умови придбання товару;

- гарантійні зобов’язання виробника;

- правила і умови ефективного і безпечного використання товару;

- термін експлуатації (придатності) товару і відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також можливих наслідках при невиконанні вказаних дій;

- адресу виробника /продавця/ і підприємств, уповноважених ним на прийняття претензій від споживача, а також – виконуючих ремонт і технічне обслуговування.

Що обіцяє гарантія

Гарантійний термін – це час, протягом якого товар повинен зберігати свої споживчі якості, передбачені державними стандартами і угодою. Якщо гарантійний термін не встановлений, то, згідно пункту 4 статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів», гарантійний термін на товари встановлено шість місяців, а на нерухоме майно – 3 роки.

Гарантійні терміни починаються з дня продажу товару. На сезонні товари (взуття, одяг, хутряні та інші вироби) гарантійні терміни тривають лише протягом відповідного сезону. Прослідкуйте, щоб у технічному паспорті були проставлені дата продажу, підпис матеріальновідповідальної особи; завірений штампом (печаткою) магазину, а також надана інформація про ваші права в разі придбання товару неналежної якості та підприємства (майстерні), що здійснюють гарантійний ремонт.

На товари, споживчі властивості яких можуть з часом погіршуватися і бути небезпечними для життя, здоров’я, майна та навколишнього середовища (харчові продукти, парфюмерно-косметичні товари, медикаменти, вироби побутової хімії тощо) обов’язково встановлюється термін придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших технічних документах, що додаються до товару.

Товар виявився неякісним

Що робити, якщо придбаний вами товар неналежної якості і термін гарантії його ще не закінчився? У цьому випадку, на підставі пункту 1 статті 14 Закону України «Про захист прав споживачів», споживач має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

а) безплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою (не забудьте про квитанцію та чек, що підтверджують ваші витрати в цьому випадку). На час ремонту вам, за вашою вимогою, надається аналогічний товар незалежно від моделі. Встановлений термін ремонту – 14 днів або за домовленістю сторін. За кожен день затримки виконання вимоги про надання аналогічного товару та за кожен день затримки усунення недоліків понад установлений термін (14 днів) споживачеві виплачується «неустойка» в розмірі одного відсотка вартості товару;

б) заміни на аналогічний товар належної якості (причому, якщо ціна з моменту купівлі зросла, з вас не мають права вимагати доплати). За наявності товару, вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості – задоволенню протягом 14 днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності товару, вимога споживача про заміну підлягає задоволенню у двомісячний термін з часу відповідної заяви. Якщо задовольнити вашу вимогу про заміну товару у встановлений термін неможливо, ви маєте право за своїм вибором пред’явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги, передбачені підпунктами «а», «в», «г», «д», пункту 1 статті 14 Закону України «Про захист прав споживачів»;

в) відповідного зменшення його купівельної ціни;

г) заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни, виходячи з цін, що діяли на час обміну;

д) розірвання угоди та відшкодування збитків, яких ви зазнали. Якщо ціна на товар підвищилася, розрахунки з вами проводяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості на час купівлі.

Складаємо претензію

Пред’являючи свої вимоги продавцю або виробнику товару, вам необхідно скласти претензію. Заяву-претензію необхідно писати в двох примірниках. Один необхідно віддати у магазин, другий залишити собі і зберігати. На вашому примірнику працівник магазину, що прийняв заяву, повинен зазначити посаду, прізвище, ім’я та по-батькові, підпис, дату та штамп (печатку) магазину.

Якщо ви йому повернули товар, магазин повинен видати вам документ про те, що від вас прийнято товар, де повинно бути вказано ким прийнято, дата, підпис, штамп (печатка) магазину. Якщо у вас заяву не приймають, то її необхідно вислати поштою рекомендованим листом з повідомленням та описом вкладеного. Копії товарного чи касового чеку слід прикласти до заяви. Оригінал зберігайте у себе.

Якщо ваша претензія не буде задоволена продавцем підприємствами (і громадянами-підприємцями) протягом 14 днів, то за захистом своїх прав Ви можете звернутися до суду за місцем Вашого мешкання, або за адресою магазину.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач звільняється від сплати державного мита за позовами, що пов’язані з порушенням його прав.